Konfidencialitātes politika

 1. SIA BUVEXPO pieprasa un apkopo noteiktu informāciju:

Noslēdzot līgumu ar klientiem par pakalpojumu vai preci un izrakstot rēķinu/PPR varētu
būt pieprasīta no klienta sekojoša privātā informācija:

 • Klienta vārds (uzvārds un personas kods nekad netiek prasīts un rakstīts, izņemot ja
  klients pats grib šo informāciju minēt dokumentos. Piemēram, priekš VID vajadzībām utt.).
 •  Tālruņa numurs un/vai e-pasts. Šī informācija mums ir svarīga lai sazinātos ar klientu,
  informēšanai par viņa pasūtījumu gatavību, utt.

Šī informācija ir pieprasīta vienīgi ja mums ir nepieciešams izpildīt preces piegādi vai
montāžu, utt.

 1. Visa augstāk minētā informācija varētu būt ierakstīta līgumā ar klientu, rēķinā, pavadzīmē, kā arī tiek glabāta elektroniskā veidā. Šī informācija arī tiek nodota tālāk grāmatvedībā. Grāmatvedībā tā glabājas tik ilgi cik nosaka likums, bet SIA BUVEXPO bez laika ierobežojuma, garantijas un pēc garantijas remonta vajadzībām (lai vienmēr varētu identificēt kādas durvis bija pasūtītas klientam un zinātu tehnisko specifikāciju remonta vajadzībām utt.).

 2. Ja klients pieprasa dzēst savus personas datus (līgumus, utt.) SIA BUVEXPO apņemas to izpildīt izņemot grāmatvedības dokumentus tajā laika periodā ko pieprasa likums (glabāt datus) un 2 gadus preces garantijas laikā (lai būtu pieejama tehniskā informācija garantijas vajadzībām)
 3. Visi dati kas glabājas elektroniskā veidā tiek glabāti “mākonī” un apsargāti ar parolēm. SIA BUVEXPO ofisam ir nodrošināta arī fiziska apsardze.

 4. Visi SIA BUVEXPO darbinieki ir informēti par VDAR (Vispārēja datu aizsardzības regula) prasībām un īstenos personas datu aizsardzības politiku gan ar klientiem, gan ar pārējiem SIA BUVEXPO darbiniekiem.

 5. Visa informācija par SIA BUVEXPO darbiniekiem tiek glabāta tik ilgi cik nosaka likums. Tā glabājas papīra veidā (piemēram, darba līgumos), ir pieejama grāmatvedībā, kompānijai kas nosaka darba aizsardzības dokumentāciju un izpildi un apdrošināšanas kompānijā.